“Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Дэлхий дахинд 12 сарын 1 - ыг "ДОХ-той тэмцэх" өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн бөгөөд энэхүү өдрийг угтаж эрүүл мэндийн салбараас иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх сургалтыг…

Continue Reading“Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ Эрхзүйн орчин: Зөвшөөрлийн тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530780109311 ) Эрүүл мэндийн тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail/49 ) Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail/11929 )…

Continue ReadingЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭМС-ын 2023 оны 06 сарын 22-ны А/220- р тушаал “Үйлчлүүлэгчийг аюулгүй тээвэрлэх журам”анхаарах асуудлууд” сэдвээр эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б. Ганчимэг, Ш. Уянга нар сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд мэдээлэл хүргэж санал хүсэлтээ солилцлоо.

Continue ReadingЭМС-ын 2023 оны 06 сарын 22-ны А/220- р тушаал “Үйлчлүүлэгчийг аюулгүй тээвэрлэх журам”анхаарах асуудлууд” сэдвээр эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б. Ганчимэг, Ш. Уянга нар сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд мэдээлэл хүргэж санал хүсэлтээ солилцлоо.