Настны эрүүл мэндийн судалгаа авлаа.

Геронтологийн үндэсний төвөөс “Монгол улсын настан хүн амын насны доройтлын тархалт, нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлсийн судалгаа” сэдэвт үндэсний хэмжээний судалгааг Баруун бүсийг төлөөлж Улаангом 150, Тариалан 101, Түргэн сумын…

Continue ReadingНастны эрүүл мэндийн судалгаа авлаа.

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны хагас жилийн өргөдөл гомдлын мэдээ

Аймгийн эрүүл мэндийн газарт 2020 оны эхний 6 сарын байдлаар нийт 53 өргөдөл бичгээр ирсэн байна.    

Continue ReadingЭрүүл мэндийн газрын 2020 оны хагас жилийн өргөдөл гомдлын мэдээ