Тендер шалгаруулалт боллоо

2023 оны “Сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд”-д шаардлагатай эм,эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулалт  ЭМГ-ын 2023 оны 01-р сарын 09-ны өдрийн А/04 тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2023 оны 02 сарын 28-ны өдөр…

Continue ReadingТендер шалгаруулалт боллоо