Өргөдөл гомдол 2023

Эрүүл мэндийн газарт ирүүлсэн 2023 оны эхний 6 сард ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал Өргөдөл, гомдлын хариуг:  Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах : Б.Буяа /Удирдлага…

Continue ReadingӨргөдөл гомдол 2023

Өргөдөл гомдлын мэдээлэл 2022 оны 3-р улирлын байдлаар

Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нь үйлчлүүлэгч болон иргэнээс цахим, бичгээр мөн биечлэн гэсэн 3 хэлбэрээр санал хүсэлтийг хүлээн авдаг. 2022 оны 3-р улирлын мэдээгээр нийт 12 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Агуулгаар нь…

Continue ReadingӨргөдөл гомдлын мэдээлэл 2022 оны 3-р улирлын байдлаар

Өргөдөл, гомдлын мэдээлэл 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нь үйлчлүүлэгч болон иргэнээс цахим, бичгээр мөн биечлэн гэсэн 3 хэлбэрээр санал хүсэлтийг хүлээн авдаг. 2022 оны эхний хагас жилийн мэдээгээр нийт 30 өргөдөл гомдол ирсэн ба бүгд…

Continue ReadingӨргөдөл, гомдлын мэдээлэл 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар