ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ Эрхзүйн орчин: Зөвшөөрлийн тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530780109311 ) Эрүүл мэндийн тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail/49 ) Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail/11929 )…

Continue ReadingЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай зөвшөөрөл олголоо.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс болон ажлын албаны хурлаар хэлэлцэж аймгийн засаг даргын 2020 оны 10 сарын 30 -ны А/796 тоот захирамжаар "Зургаа Мичид Хоршоо" ХХК…

Continue ReadingТусгай зөвшөөрөл олголоо.