БАТ-ҮРЖИХҮЙ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮНЭЛГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томиллогдож ирсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээчдийн баг Бат-Үржихүй өрхийн эрүүл мэндийн төвд 2023 оны 8 сарын 9-ний өдөр магадлан итгэмжлэх шалгуур үнэлгээ явагдаж байна.

Continue ReadingБАТ-ҮРЖИХҮЙ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮНЭЛГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮНЭЛГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс томиллогдож ирсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээчдийн баг Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 2023 оны 8 сарын 7,8-ны өдрүүдэд ажиллах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Continue ReadingАЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮНЭЛГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

НАРАНБУЛАГ СУМЫН ЭМТ, ТҮРГЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮНЭЛГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Continue ReadingНАРАНБУЛАГ СУМЫН ЭМТ, ТҮРГЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮНЭЛГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.