Өргөдөл гомдлын мэдээлэл 2022 оны 3-р улирлын байдлаар

Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нь үйлчлүүлэгч болон иргэнээс цахим, бичгээр мөн биечлэн гэсэн 3 хэлбэрээр санал хүсэлтийг хүлээн авдаг. 2022 оны 3-р улирлын мэдээгээр нийт 12 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Агуулгаар нь…

Continue ReadingӨргөдөл гомдлын мэдээлэл 2022 оны 3-р улирлын байдлаар

Өргөдөл, гомдлын мэдээлэл 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар нь үйлчлүүлэгч болон иргэнээс цахим, бичгээр мөн биечлэн гэсэн 3 хэлбэрээр санал хүсэлтийг хүлээн авдаг. 2022 оны эхний хагас жилийн мэдээгээр нийт 30 өргөдөл гомдол ирсэн ба бүгд…

Continue ReadingӨргөдөл, гомдлын мэдээлэл 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар

Увс аймгийн Бөхмөрөн СЭМТ, Өмнөговь СЭМТ, Хяргас СЭМТ, Зүүнхангай СЭМТ, ЭБАЖИ эмнэлэг Магадлан итгэмжлэлд амжилттай хамрагдлаа.

Увс аймгийн Бөхмөрөн СЭМТ, Өмнөговь СЭМТ, Хяргас СЭМТ, Зүүнхангай СЭМТ, ЭБАЖИ эмнэлэг тус бүр 2022.08.11-2022.08.19-ны өдрүүдэд Магадлан итгэмжлэлд амжилттай хамрагдлаа. Шинжээчдийн багийн бүрэлдэхүүнд: Ахлах: н.Цэцэгмаа, гишүүд: н. Баярмаа, н.Эрдэнэцэцэг, н.Цэцэгмаа…

Continue ReadingУвс аймгийн Бөхмөрөн СЭМТ, Өмнөговь СЭМТ, Хяргас СЭМТ, Зүүнхангай СЭМТ, ЭБАЖИ эмнэлэг Магадлан итгэмжлэлд амжилттай хамрагдлаа.