ЭЛБЭГ-ӨГӨӨЖ ӨЭМТ, ЗАВХАН СЭМТ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ЦАХИМААР ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргасан Элбэг-Өгөөж ӨЭМТ, Завхан СЭМТ магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээ хийх ажил 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхэллээ. 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээчдийн баг болон ЭМХТ- МИА Ахлах…

Continue ReadingЭЛБЭГ-ӨГӨӨЖ ӨЭМТ, ЗАВХАН СЭМТ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ЦАХИМААР ХАМРАГДАЖ БАЙНА.