2022 он

  Он Сар Статистик мэдээ үзэх(татах) 2022 1 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл 2022 2 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 02-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл 2022 3…

Continue Reading2022 он

2020 оны статистик мэдээ

Он Сар Статистик мэдээ үзэх(татах) 2020 1  Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл 2020 2  Увс аймгийн эрүүл мэндийн 02 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл 2020 3 Увс…

Continue Reading2020 оны статистик мэдээ