Увс дэд хөтөлбөр

Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл:             Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого (2017-2026), Аймгийн Засаг даргын “Манай -Увс” хөтөлбөр (2016-2020), Эрүүл…

Continue ReadingУвс дэд хөтөлбөр

Үндэсний хөтөлбөрүүд

  № Хөтөлбөрийн нэр үзэх (татах) Батлагадсан огноо Шийдвэрийн дугаар Хэрэгжих хугацаа 1  “ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2017 он ЗГ -ын тогтоол дугаар №112   2017-201 2  ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИНТЭЙ…

Continue ReadingҮндэсний хөтөлбөрүүд