Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллгааны тэргүүлэх чиг үүрэг

Нотолгоон суурилсан анагаах ухаан, техник технологийн дэвшил, иновацид тулгуурлан эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээг хүн амд чанартай  тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд хэрэглэгдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж тасралтгүй сайжруулалтыг эрхэмлэсэн цогц бодлого, арга зүйгээр хангаж ажиллана.