УВС АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ТЭС СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВДХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАЖ АЖИЛЛАВ.

ЭМС-ын А/503 дугаар тушаалын "Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам"-ын 2.5, 2.5.1, 2.5.4 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангаж, Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Магадлан итгэмжлэлийн ажлын хэсэг Тэс сумын эрүүл мэндийн…

Continue ReadingУВС АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ТЭС СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВДХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАЖ АЖИЛЛАВ.

“Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Дэлхий дахинд 12 сарын 1 - ыг "ДОХ-той тэмцэх" өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн бөгөөд энэхүү өдрийг угтаж эрүүл мэндийн салбараас иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх сургалтыг…

Continue Reading“Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх” чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ Эрхзүйн орчин: Зөвшөөрлийн тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530780109311 ) Эрүүл мэндийн тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail/49 ) Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль (https://legalinfo.mn/mn/detail/11929 )…

Continue ReadingЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ