2021 оны статистик мэдээ

Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2021 оны статистик мэдээ​ Он Сар Статистик мэдээ үзэх(татах) 2021 1 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл 2021 2  Увс аймгийн эрүүл мэндийн…

Continue Reading2021 оны статистик мэдээ