“Коронавируст халдвар /COVID – 19/ -аас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах нь” сургалт зохион байгууллаа.

“Коронавируст халдвар /COVID - 19/ -аас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах нь” сэдэвт сум, багийн эмч нарыг чадавхжуулах сургалтын аймгийн хэмжээний сургагч багш бэлтгэх сургалтанд ЭМГ-ын НЭМТ-ийн дарга Г.Уугантуяа,…

Continue Reading“Коронавируст халдвар /COVID – 19/ -аас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах нь” сургалт зохион байгууллаа.

Тусгай зөвшөөрөл олголоо.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комисс болон ажлын албаны хурлаар хэлэлцэж аймгийн засаг даргын 2020 оны 10 сарын 30 -ны А/796 тоот захирамжаар "Зургаа Мичид Хоршоо" ХХК…

Continue ReadingТусгай зөвшөөрөл олголоо.