You are currently viewing “Стрептококкийн ангина, фарингит, хэрэх өвчин, хэрэхийн шалтгаант зүрхний олдмол гажгийг эрт оношлох чадавхи олгох” онол, гардан хосолсон сургалт зохион байгууллаа

“Стрептококкийн ангина, фарингит, хэрэх өвчин, хэрэхийн шалтгаант зүрхний олдмол гажгийг эрт оношлох чадавхи олгох” онол, гардан хосолсон сургалт зохион байгууллаа

2024 оны 05 сарын 15-16 өдрүүдэд ЭХЭМҮТ-ийн зүрх судасны эмч, АУ-ны магистр, хүүхдийн ахлах зэргийн эмч Ж.Бат-ундрах, чих хамар хоолойн эмч Б.Энхсайхан “Стрептококкийн ангина, фарингит, хэрэх өвчин, хэрэхийн шалтгаант зүрхний олдмол гажгийг эрт оношлох чадавхи олгох” онол, гардан хосолсон сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд ЭМГ, НЭ-ийн хүүхдийн эмч, сум, өрхийн эрүүл мэндийн хүүхэд хариуцсан эмч, аймгийн төвийн сургуулийн эмч нар хамрагдлаа.