Үндэсний хөтөлбөрүүд

 

Хөтөлбөрийн нэр үзэх (татах) Батлагадсан огноо Шийдвэрийн дугаар Хэрэгжих хугацаа
1  “ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2017 он ЗГ -ын тогтоол дугаар №112   2017-201
2  ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  2017 он ЗГ -ын тогтоол дугаар №289  2017-2021
3  ЭРҮҮЛ НАСЖИЛТ, НАСТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  2013 он ЗГ-ын тогтоол дугаар №416  2014-2020
4  СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  2009 он  ЗГ-ын тогтоол дугаар №303  2010-2019
5  “ХОТЖИЛТ БА ЭРҮҮЛ МЭНД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  2016 он ЗГ-ын тогтоол дугаар №04 2016-2020
6  ХҮН АМЫН ХООЛ ТЭЖЭЭЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 2015 он  ЗГ-ын тогтоол дугаар №447 2016-2025
7  “ЭХ, ХҮҮХЭД, НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  2017 он ЗГ-ын тогтоол дугаар №78 2017-2021
8  ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ХЯНАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  2016 он ЗГ-ын тогтоол дугаар № 2017-2021
9
10
11
12
13