You are currently viewing ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД СЭДЭВТ СУРГАЛТ УВС АЙМАГТ БОЛЖ БАЙНА

ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД СЭДЭВТ СУРГАЛТ УВС АЙМАГТ БОЛЖ БАЙНА

Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн шинэчлэл болон мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах иргэдэд учрах чирэгдлийг бууруулах талаар төрөөс баримталж буй бодлого чиглэлийг Увс аймгийн эрүүл мэндийн 19 сумын ажилтан албан хаагчдад танилцуулах зорилготой Төрийн Бүтээмжийн Сэргэлт- Цахим Эрүүл мэнд сэдэвт сургалт юм.