ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Тун удахгүй …..