Увс аймаг Эрүүл мэндийн газар 2019 онд сумдын эмнэлэг, эмийн эргэлтийн сангуудад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийг 2019 оны 01 сары 28 зарлаж хуульд заасан хугацааны дагуу материал авч шалгаруулалт хийлээ. Нийт 19 багцад 11 эм ханган нийлүүлэх байгууллага, компаниас 39 үнийн санал ирүүлсэн. Үнэлгээний хорооны шалгаруулалтаар дараах эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд шалгарч гэрээ хийнэ ажиллаж байна.