Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны төсвийн хуваарийг танилцуулж байна.

Сайдын тушаал татаж авах

Төсвийн хуваарь татаж авах