Аймгийн эрүүл мэндийн газар 2019 онд төсвийн хөрөнгөөр бараа ажил үйчилгээ худалдан авах тендерийг харьцуулах аргаар зарлаж шатах тослох материалыг “Ундарга-Увс” ХХК авахаар гэрээ хийлээ. Бусад бичиг хэрэг цай хөнгөн унд Өгөөж бөөний төв, бичгийн цаас, шуудан холбоо, бичиг хэрэг “Буман-Цахиур” ХХК, стикер хэвлэл эх бэлтгэлийг “Намир Принт” ХХК -тай тус тус шууд гэрээ хийнэ ажиллаж байна.

Мөн орон нутгийн 2 телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ хийнэ ажиллаж байна.