Эрүүл мэндийн газар 2019 оны 1-р улиралын байдлаар ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээлэлтэй танилцана уу?