Сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын Уламжлалт сэргээн засах эмчилгээний 27 эмч, сувилагч нарт 2019.03.22-с 23-ны хооронд биеийн тамир чийрэгжүүлэлт, сорил авах, программд шивж оруулах, эрүүл зөв амьдрах, эрүүл хүнс-хоолны зөв сонголт, уламжлалт сэргээн засах эмчилгээ 4 багц тусламж үйлчилгээний талаар онол болон дадлагатай хосолсон сургалт зохион байгууллаа. Мөн ажлын байрны тодорхойлолт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, анхан шатны маягт хөтлөх талаар заавар, зөвөлгөө өгё ажиллалаа. Сургалтанд оролцсон эмч судилагч нарт ажлын амжилт хүсье.