Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу болон шаардлагатай тохиолдолд тухай цаг үед сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүдтэй цахимаар холбогдон ажиллаж байна. 2019 он гараад 10 удаагийн холболтоор 300 гаруй эмч мэргэжилтнүүдтэй холбогдож сургалт мэдээ, мэдээлэл өгөөд байна. Цахимаар холбогдсноор анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүд сургалт мэдээллийг цаг хугацаа алдахгүй авч ажиллаж байна.