Эрүүл мэндийн ямар ч асуудал гарсан хамгийн түрүүнд анхан шатны эмнэлгийн байгууллага буюу СДЭ, СЭМТ, ӨЭМТ түрүүлж үзүүлнэ.

Хариулт 2