Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2019

1

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 1-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

2

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 2-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

3

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 3-р сарын статистик мэдээ, мэдээлэл

2019

4

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 4-р сарын статистик мэдээлэл

2019

5

2019

6

2019

7

2019

8

2019

9

2019

10

2019

11

2019

12