Он Сар Статистик мэдээ үзэх(татах)
2018 1
2018 2
2018 3
2018 4
2018 5
2018 6
2018 7
2018 8
2018 9
2018 10
2018 11
2018 12  Увс аймгийн 2018 оны жил эцсийн өвчөл эндэгдлийн мэдээлэл