Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2022

1

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2022

2

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 02-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2022

3

2022

4

2022

5

2022

6

2022

7

2021

8

2022

9

2022

10

2022

11

2022

12