Увс аймгийн Насан Туршийн Боловсрол, Хүүхдийн хөгжлийн Төвтэй хамтран 11-р цэцэрлэгийн багш ажилчдад дасгал хөдөлгөөн, илүүдэл жин таргалалт, эрүүл зохистой хооллолт, хуримтлал ба хэмнэлт сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.