Эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсээс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Өрхийн ЭМТ, Сумын ЭМТ-ийн 2021 онд нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийсэн ажлуудын тайланг танхим болон цахим хэлбэрээр 2 өдөр хэлэлцэж дууслаа.