НҮБХАС-ийн санхүүжилтээр ЭХЭМҮТ-өөс хэрэгжүүлж буй 1 өдрийн “ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТ-СУУЛГАЦ ТАВИХ, АРГА” сэдэвт 2 удаагийн эх баригч нарт зориулсан онол болон гардан үйлдэл хосолсон сургалт 12 дугаар сарын 07, 08-ны өдрүүдэд Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 21 эх баригч 09, 10-ны өдрүүдэд сумын эрүүл мэндийн төвийн 19 эх баригч нарт амжилттай зохион байгуулагдаж байна.