Аймгийн хэмжээнд 2021 оны хагас жилийн байдлаар 5 эрүүл мэндийн байгууллага магадлан итгэмжлэлд хамрагдлаа. Өнөөгийн цар тахлын үеийн нөхцөл байдлын улмаас магадлан итгэмжлэлийн шинжээч нар онлайнаар хяналт үнэлгээ хийн ажиллаа.

Үүнд:

  1. Онош хувийн хэвшлийн эмнэлэг
  2.  Дунцагаан ӨЭМТ
  3. Ховд
  4. Тэс СЭМТ–үүд 3 жил
  5. Элбэг-Өгөөж ӨЭМТ 2 жилээр сунгуулав.magadlan_2021.03.24._149magadlan 20210122_141319