Д/Д Ажиллагсдын нэрс Албан тушаал Утас, имэйл
1

Ж.Чимгээ

Хэлтсийн дарга -Эрүүл мэндийн статистик мэдээ мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 70453249
2

Д.Алтаншагай

Мэдээлэл технологи зайн оношлогоо хариуцсан мэргэжилтэн 70453249
3  Б.Оюунчимэг Хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хариуцсан  мэргэжилтэн 70453249
4

Ч.Эрдэнэчимэг

 Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан операторч бага  эмч 70453249
5

Э.Цэцгээ

Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан бага эмч 70453249
6  Г.Мөнхбаяр Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
7
8
9
10