Сумдын эрүүл мэндийн төв, эмийн эргэлтийн сангийн 2021 оны  “шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх дахин тендер шалгаруулалтыг эрүүл мэндийн газрын даргын 2020 оны 12-р сарын 11-ны өдрийн А/153 тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2021 оны 03 сарын 03-ны өдөр эрүүл мэндийн газарт 09 цаг 55 минутанд нээж, хяналт үнэлгээ хийж 17 цаг 10 минутанд дууслаа.

Нийт 4 багцтай тендерийн 2 багцад 5 компани оролцсон.

  1. Багц 1-д үнийн санал ирээгүй
  2. Багц 6-д үнийн санал ирээгүй
  3. Багц 7-д Монос Фарм Трейд  -32,962,160 төг
  4. Багц 13-т 4 компани үнийн санал ирүүлснээс Медиконт ХХК нь бага үнийн саналаар буюу -69,180,342 сая төгрөгөөр тус тус шалгарав.