Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2021

1

Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл

2021

2

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 02-р сарын статистик мэдээ мэдээлэл

2021

3

2021

4

2021

5

2021

5

2021

7

2021

8

2021

9

2021

10

2021

11

2021

12