Увс аймгийн сумдын эмнэлгийн эмийн эргэлтийн сангуудад эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулалт боллоо.

Тендерийг 2021 оны 01 сарын 27 -ны орон нутгийн цагаар 1025 минутанд цахимаар нээж үнэлгээний хорооны гишүүдийн 85,7% ийн ирцтэйгээр шалгаруулалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Нийт 15 багцад 10 компани үнийн санал ирүүлж үүнээс 1-р багцад үнийн санал ирээгүй байна.

Санал ирүүлсэн 14 багцад сонгон шалгаруулалт явуулахад 11 багцад шалгарч дөрвөн багц дээр дахин шалгаруулалт явуулахаар боллоо.

Багц 2 “МОНФА” ХХК

Багц 3 “ЭНТО” ХХК

Багц 4 “Монфа трейд” ХХК

Багц 5 “МОНФА ТРЕЙД” ХХК

Багц 8 “МОНФА ТРЕЙД” ХХК

Багц 9 “МОНФА ТРЕЙД” ХХК

Багц 10 “АЗИ ФАРМ” ХХК

Багц 11 “ЭНХИЙН ШҮҮДЭР” ХХК

Багц 12 “МӨНХИЙН ТУН” ХХК

Багц 14 “МОНГОЛ ФАРМ” ХХК

Багц 15 “ТАВИН-УС” ХХК -ууд шалгарлаа.

Мэдээлэл бэлтгэсэн: ЭМГ -ын Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дэлгэрцэцэг