Д/Д Ажиллагсдын нэрс Албан тушаал Утас, имэйл
1

Г.Уугантуяа

Төвийн дарга- Сүрьеэ, ХДХВ/ ДОХ, эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 70453149
2

Ц.Зулаа

Орчны эрүүл мэнд, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал, эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн 70454156
3

Б.Содном

Үндэсний хөтөлбөр, Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 70454156
4

Э.Аюуш

Нийтийн биеийн тамир чийрэгжүүлэлт, Ахмад настны эрүүл мэнд, хариуцсан мэргэжилтэн 70454156
5

Ц.Наранбат

Халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 70454156
6

Б.Ариунаа

Дархлаажуулалтын ажилтан
7
8
9
10