Увс аймгийн сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 2020 оны эмийн эргэлтийн санд шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулалт 02 сарын 6 нд 36 компани оролцож 7 компани шалгарч гэрээ байгуулж нийлүүлэх эрх олголоо.

1 болон 9-р багцад үнийн санал ирээгүй дахин тендер зарлан 3 сарын 13 үнэлэн 9 багцад 1 компани оролцож бүрэн тендер ирүүлсэн тул Цомбо ХХК шалгарлаа.

Дараах байгууллагууд шалгарч гэрээний бүтээгдэхүүн нийлүүлж эхлээд байна.

Мөнхийн тун

Монфа

Монгол фарм

Энхийн шүүдэр

Нахиа

Азифарм

Вестмед

Медклийн