Коронавирусын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн энэ үед Эрүүл мэндийн газраас сумдын эрүүл мэндийн төвүүдтэй цахимаар холбогдож мэдээллийг шуурхай өгч ажиллаж байна.