Он

Сар

Статистик мэдээ үзэх(татах)

2020

1

 Увс аймгийн эрүүл мэндийн 01 р сарын статистик-мэдээ мэдээлэл

2020

2

2020

3

2020

4

2020

5

2020

6

2019

7

2020

8

2020

9

2020

10

2020

11

2020

1