Д/Д Ажиллагсдын нэрс Албан тушаал Утас, имэйл
1

О.Одбаяр

Хэлтсийн дарга- Эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээний чанар эрсдэл, оношлогоо эмчилгээний технологи магадлан итгэмжлэл, Гамшиг яаралтай тусламж  хариуцсан мэргэжилтэн 70454844
2  

Э.Эрхбаяр

Эх барих, эмэгтэйчүүд, НҮЭМ, цус цусан бүтээгдэхүүний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 70454844
3

Л.Наранцэцэг

Хүүхэд өсвөр үеийн  тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70454844
4

Ц.Буянт

Сувилахуйн болон хөнгөвчлөх  тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70454844
5

Н.Алтангэрэл

Эмийн чанар, аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээ, эм эмнэлэгийн хэрэгслийн хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 70454844
6

Н.Одвогмэд

Уламжлалт анагаах ухаан сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, хавдрын эрт илрүүлэг,  тандалт/бүртгэл/, хариуцсан мэргэжилтэн  70454844
7

Б.Ганчимэг

 Сум өрхийн  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн  70454844
8
9
10