Д/Д Ажиллагсдын нэрс Албан тушаал Утас, имэйл
1  

Б.Буяа

Хэлтсийн дарга -Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хангалт, сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл, хариуцсан мэргэжилтэн 70454438
2

Ш.Гантулга

Эрүүл мэндийн ажилтны   нийгмийн асуудал, хуулийн зөвлөгөө, шагнал,  хариуцсан мэргэжилтэн 70453183
3

Г.Хандхүү

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 70452564
4

Ц.Цэцэгбал

Салбарын санхүүгийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан ахлах нябо 70453183
5

Б.Энхбаяр

Байгууллагын хөрөнгийн бүртгэл, ЭЭС -ийн хариуцсан нябо  70453183
6

М.Солонго

Нярав, ЭЭС -ийн эм найруулагч, түгээгч  70453183
7

 С.Мягмарсүрэн

 Жолооч
8  С.Анхтуяа   Үйлчлэгч
9  С.Ундармаа  Үйлчлэгч
10

Баасанхүү

 Жолооч, слесарь
10  

 

11