Жил бүр зохион байгуулдаг явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ энэ онд Баг-93 болж өргөжиж тухай үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур, шүдний материал нийлүүлэх цахим тендер шалгаруулалт боллоо. Нийт 3 багцад 4 компани /Мөнхийн тун ХХК, Нуган ХХК, Ашид буян ХХК, ДЕС ХХК/ оролцож 5 үнийн санал ирж Бага үнийн саналаар 1-р багцад Ашид буян ХХК, 2-р багцад /үнийн санал ирээгүй/ шалгараагүй, 3-р багцад ДЕС ХХК шалгарлаа.

Мөн “Багийн эмчийн цомог” нийлүүлэх цахим тендерт 4 компани оролцож “Мөнхийн тун ХХК”, Нуган ХХК, Ашид буян ХХК, Харгайтын дамжиг ХХК/ бага үнийн саналаар Нуган ХХК шалгарлаа.