Эрүүл мэндийн газраас байгууллага аж ахуй нэгжид ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх зорилгоор тус байгууллагуудаас мэргэжилтэн бэлтгэн, хамтран ажиллах чиглэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө ярилцсан сургалт боллоо.