Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо.

ЭМЯ, ДЭМБ, НҮБ-н ХАС, Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр орон нутагт Эрүүл мэндийн байгууллагад Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын сургагч багш бэлтгэх сургалт аймгийн төвд 2020 оны 06 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж Үндэсний хэмжээнд бэлтгэгдсэн сургагч багш нар 20 сургагч багшийг удирдлага зохион байгуулалт, эмнэл зүй, халдвар хамгаалал, хүүхэд, эхчүүдийн тусламж үйлчилгээ, лабораторийн шинжилгээ оношлогооны чиглэлээр бэлтгэлээ. [...]