Эрүүл мэндийн газрын төсвийн хуваарь

Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны төсвийн хуваарийг танилцуулж байна. Сайдын тушаал татаж авах Төсвийн хуваарь татаж авах