Эрүүл мэндийн газар 2019 онд дараах аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ хийнэ ажиллаж байна.

Аймгийн эрүүл мэндийн газар 2019 онд төсвийн хөрөнгөөр бараа ажил үйчилгээ худалдан авах тендерийг харьцуулах аргаар зарлаж шатах тослох материалыг "Ундарга-Увс" ХХК авахаар гэрээ хийлээ. Бусад бичиг хэрэг цай хөнгөн унд Өгөөж бөөний төв, бичгийн цаас, шуудан холбоо, бичиг хэрэг "Буман-Цахиур" ХХК, стикер хэвлэл эх бэлтгэлийг "Намир Принт" ХХК -тай тус тус шууд гэрээ хийнэ [...]