Эрүүл мэндийн газрын санхүүгийн гүйцэтгэл

Эрүүл мэндийн газрын 2020 оны санхүүгийн гүйцэтгэл Он Сар Санхүүгийн гүйцэтгэл үзэх(татах) 2019 Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын дүгнэлт 2020 1 Эрүүл мэндийн газрын 01 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл 2020 2 Эрүүл мэндийн газрын 02 сарын санхүүгийн гүйцэтгэл 2020 3 20120 4 2020 5 2020 6 2020 7 2020 8 2020 9 2020 10 [...]